Trim Solutions Group Co. Ltd.
(0)

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí điều hành bán hàng để chia sẻ tầm nhìn của chúng ta. Hãy nhìn vào công việc của chúng tôi và áp dụng ngay hôm nay!

Trách nhiệm ::
- Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng mới
- Thực hiện các chiến lược bán hàng để đảm bảo những thành tựu của các mục tiêu kinh doanh của công ty
- báo cáo bán hàng hàng tháng cho quản lý dòng
- Liên lạc với bộ phận phát triển sản phẩm để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
- Tạo những mối quan hệ với doanh nghiệp dệt may và công ty in công ty cho các dự án mới, tham gia cuộc họp với khách hàng tiềm năng
- làm việc chặt chẽ với đòi nợ để đảm bảo cho việc thanh toán từ khách hàng.

Công việc yêu cầu:
- Kết và sẵn sàng làm việc dưới áp lực rất cao.
- Thái độ tích cực, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng để xây dựng mạng.
- Kinh nghiệm trong dệt may hoặc in, đặc biệt là hàng hóa hoặc bán hàng.
- đánh giá, tinh thần chiến đấu và mạnh mẽ đối mặt với rất nhiều trong những bữa tiệc.
- tốt giao tiếp và tốt nhê.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Tiếng anh giao tiếp.
- Lương: Đàm phán.

Áp dụng ngay bây giờ:
Info@trim-solutions.co
Bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0962 801 030 (ms Irene hoa)

Về chúng tôi:
Trim giải pháp là một nhóm các thẻ và phụ kiện công ty trong ngành may. Chúng tôi cung cấp thông minh sáng tạo và đạt tới giải pháp để nâng cao địa phụ kiện sourcing in Vietnam. Chúng ta nâng cao thương hiệu qua hình ảnh vé, thẻ, thẻ, phụ kiện và các giải pháp nâng cao nguồn thu hút người tiêu dùng

Dựa vào guandong - trung quốc, trim giải pháp nhóm có trách nhiệm phục vụ thị trường toàn cầu. Tìm hiểu thêm tại http://trim-solutions.co

WE ARE LOOKING FOR SALES EXECUTIVE POSITION TO SHARE OUR VISION. TAKE A LOOK AT OUR JOB OPENINGS AND APPLY TODAY!

Responsibilities::
- Build, develop and maintain the good relationships with New Customers
- Execute sales strategies to ensure the achievement of the Company’s sales goal
- Make sales monthly report to the line manager
- Liaise with Product Development department to provide technical support to Customers
- Create the good business relationships with textile & garment companies and printing companies for new projects, attend meetings with potential Customers
- Work closely with Debt Collectors to make sure for getting payment from Customers.

Job Requirement:
- Proactive and willing to work under very high pressure.
- Positive attitude, problem solving skill & ability to build network.
- Experience in textile & garment or printing, especially merchandise or salesman.
- Nice character, fighting spirit and strong in dealing with many parties.
- Good communication and good appearance.
- Ability to work independently.
- English communication.
- Salary: Negotiation.

Apply Now:
info@trim-solutions.co
Any question, please contact us: 0962 801 030 (Ms Irene Hua)

About Us:
Trim Solutions Group is a labels and accessories company in Garment Industry. We provide intelligent creative and sustainable solutions to elevate accessories sourcing in Vietnam. We elevate brands through graphic tickets, tags, labels, accessories and sourcing solutions that enhance consumer appeal

Based in Guandong – China, Trim Solutions Group responsibly serves the global marketplace.Learn more at http://trim-solutions.co